Indre Styrke: Lya Saaek

Yoga Philosophy

Verily, there is no merit higher
than Yoga, no good higher than Yoga,
no subtlety higher than Yoga; there is
nothing that is higher than Yoga

Yogashikha-Upanisad 1,67


Patanjalis otte-leddede vej består af yama og niyama; etiske retningsliner, asana; yogastillinger, pranayama; åndedrætsøvelser, pratyahara; sansernes tilbagetrækning, dharana; koncentration, dhyana; meditation, samadhi; ekstase.

Patanjali, som levede mellem 500 og 200 år før vor tidsregning, regnes som den, der systematisk har nedskrevet en del af - den på den tid mundtlige - yogafilosofi.
I Yoga Sutra, som er 196 korte vers til at lære udenad, forklarer han, hvordan vi overkommer kroppens træghed og sindets vildveje.
Han beskriver, at vi menneskers sande natur består af ti kvaliteter af godhed. Når vi er centrerede i vores sande natur, vil disse ti kvaliteter stråle fra os. Dette er meget smukt beskrevet af Donna Farhi i hendes bog Bringing Yoga to Life:

De fem første ydre kvaliteter hedder yama; ahimsa, satya, asteya, bramacharya og aparigraha.

Når vi føler os forbundne med andre, er vi naturligt medfølende – ahimsa og ”ikke-voldelig” er ikke noget vi må stræbe efter at blive, men noget vi er.
Sandhed – satya, bygger på den forståelse, at ærlig kommunikation og handling danner grundlaget for ethvert sundt forhold til sig selv og andre.
Når vi føler os tillidsfulde overfor livets mangfoldighed, er vi naturligt gavmilde og i stand til at praktisere ”ikke-stjælen” – asteya. Ansvarlig seksuel omgang med andre - bramacharya, fører til større intimitet med sin partner og med livet selv. At give slip på alle vore tillærte billeder og roller ”ikke-griben efter” - aparigraha, er en sikker vej til et åbent naturligt sind.

De fem indre kvaliteter kaldes niyamas; saucha, santosha, tapas, svadhyaya og ishvarapranadhana.

Når vi er ærlige overfor vores mest udviklede menneskelige aspekt, så lever vi i ”renhed” – saucha, hvilket er den sikre vej til større klarhed og glæde. Når vi på den måde renser os selv, kan vi lettere praktisere tilfredshed – santosha. At praktisere kræver vedholdenhed, entusiasme og ildhu - tapas. Alt, hvad vi behøver, er indeholdt i nuet, også selv om dette øjeblik er svært, fordi hvis vi forbliver centrerede, er vor kerne essentielt uforandret. At vende vor opmærksomhed mod selvrefleksion – svadhyaya, vil igen og igen pege på, at det liv vi søger, er lige for næsen af os. Når vi fejrer, at vi er i live og overgiver os til livet, som det udfolder sig, udtrykker vi ishvarapranadhana.

Det som ofte hindrer os i at erkende vores sande natur og inderste godhed, er forårsaget af momentvis uformåen til at opfatte det lydløse og allestedsnærværende liv, som lever sig selv gennem os.
Yoga er at stilne sindet. Yogas citta vrtti nirodhad.

k

Karsten Jühne - Webdesign & Foto