Indre Styrke: Lya Saaek

Øreakupunktur

Behandling med auriculoterapi og auriculomedicin

Øreakupunktur er en relativ ny behandlingsmetode i Danmark.
Ved hjælp af reflekszoner på øret kan en hel række ubalancer og syndromer behandles og afhjælpes. Zonerne er kortlagt på øret, hvor punkterne kan opspores ved hjælp ef en trykpen eller en elektrisk punktsøger. Behandles ud fra kortlægningen kaldes det auriculoterapi. Findes punkterne derimod ved at aflæse pulsen sammen med brug af en Gir 30, kaldes teknikken auriculomedicin.

Ved første konsultation fortæller du kort, hvorfor du er kommet og bliver derefter stillet en del uddybende spørgsmål, så vi sammen kan finde frem til problemets kerne. Hvad kan behandles: Se listen.

Ved hjælp af ovennævnte metoder finder jeg de punkter som er relevante for dit problem og behandler med frekvenser, permanåle, alm. nåle og evt. Theralight.

 


Du kan blive anvist forskellige øvelser samt vejledt omkring ernæring, hvis der er brug for det.

Du bliver altid undersøgt/testet posturologisk – uanset, hvad du er kommet for – og bliver rettet op holdningsmæssigt, så der er de bedste betingelser for at behandlingen kan gå igennem.

 

En permanål stikkes kun 1 mm ind i øret og bliver siddende en uges tid med et plaster over. Som regel anvendes kun 3-4 permanåle ved en behandling.

Ved udpræget nåleskræk kan der behandles med frekvenser.

Karsten Jühne - Webdesign & Foto