Indre Styrke: Lya Saaek

Yogaterapi-uddannelse med Stephanie Quirk

Stephanie Quirk i København september 2014

Det overordnede tema under de sidste 4 dage med Iyengar © Yoga i den 3-årige yogaterapi læreruddannelse var vores sanseorganer og forstyrrelser af disse som f.eks. nethindeløsning, Menières sygdom (balanceproblemer), epilepsi m.m.

I løbet af første dag samlede vi op på problematikker vi tidligere havde gennemgået: Hjerteproblemer, skjoldbruskirtlen; for lavt stofskifte og for højt stofskifte, bugspytkirtlen; diabetes, lungerne; astma, og problemer med nyrerne.

Målet med uddannelsen har altid været at være i stand til at tage sig af en elev med nogle af disse problemer sideløbende med den almindelige undervisning i klassen - uanset om fokus den pågældende time er stående, fremoverbøjninger, bagoverbøjninger, genopbyggende stillinger eller andre typer stillinger.

Målet for Stephani har været at sætte os i stand til at imødekomme de udfordringer som hver enkelt elev kommer med - være problemløsere fra gang til gang. I stedet forat uddele sekvenser og facitlister for brug af hjælpemidler i forhold til forskellige sygdomme, har det været vigtigt at træne det at observere og gennem eksperimentering forstå, hvordan de forskellige hjælpemidler virker på den enkelte elev i den enkelte stilling, Vi er blevet trænet i at forstå de forskellige asana og ikke blot gentage forskellige serier af stillinger.

Derfra gik vi dybere med helt specifikke problematikker som forskellige typer af prolaps, Morbus Chron, irritabel tyktarm, problemer med underlivet, (æggestokke) og barnløshed (problemer med at blive gravid).

Vi arbejdede i dybden med at observere og få sanseorganerne og nervesystemet til at falde til ro hos elever med grøn stær (for stort tryk i øjet), spændingshovedpine, migræne, for højt blodtryk og for lavt blodtryk, hjernerystelse, mentalt stress - eller blot genrelt hvordan vi kan få hjernen til at falde til ro og hvile i de genopbyggende stillinger.

Afslutningsvis gennemgik vi kort og fik spagsprøver på VINYASA – hvordan sekvenser eller serier af stillinger sættes sammen i forhold til at opnå en specifik virkning. Meget spændende!

Jeg er meget taknemmelig over at have deltaget i denne 3-årige uddannelse indenfor yogaterapi i Jette og Claus' dejlige Iyengar © Yoga Center i København sammen med andre Iyengar © Yogalærere fra hele Europa - hvilket har været en gave i sig selv! Og jeg er taknemmelig over at have fået del i den viden og erfaring som Stephanie så gavmildt har delt ud til os! Yderligere vil jeg nævne den dygtige og pædagogiske måde hun arbejdede med os på, efter at vi var nået igennem de mere generelle problematikker med kroppens led og rygsøjlen, og bevægede os ind i dybere områder som problemer med de indre organer og nervesystemet. Den måde vi tillærte os viden på  - ved at observere og erfare, hvad der sker i os selv - er den bedste metode; den gør dig i stand til at erkende og huske det oplevede - og gøre det til erfaret viden.

 

Stephanie Quirk in Copenhagen September 2014

During these last 4 days of Iyengar © Yoga in the 3-year Yoga Therapy Teacher Education conducted by Stephanie Quirk the emphasis was on disturbances in the senses of perception, i.e. detached retinas, Ménière’s disease, epilepsy etc.

First we started catching up on some of the imbalances that we had worked with previously: Heartproblems, thyroid, pancreas, lungs, and kidneys.

The aim has always been to be able to take care of students with these problems in a normal class and still teaching the class as usual - whether we were going to teach standing, forward bends,  backbends, recuperative or other types of asanas.

Stephanie’s aim has been to give us the resources and skill to be able to ‘problem solve’ each situation that comes in front of us. Instead of imparting lists of sequences and props for illnesses, the emphasis has been on observation and experiential understanding of how the props can help the student and see and understand the links or connections to the inner actions that are happening in the asanas – in that student. Which means we have been trained in understanding the asana, not just to repeat sequences or set-ups.

Then we went further into specific problems such as prolapses of various kinds, Crohn’s disease, irritated bowel syndrome, ovarian problems and difficulties in conceiving.

We studied how to observe and still the senses of perception in students suffering from glaucoma, tension headache, high and low blood pressure, migraine, concussion and too much mental work – or just in general, how to obtain a quirt brain in resting and recuperative asanas.

 At last we had a brief introduction to sequencing – or VINYASA – how to build up series of asanas for a specific purpose or aim.

I’m thankfull for have participated in these three years of education in Jette and Claus’ nice Iyengar © Yoga Centre together with other Iyengar © Yoga teachers from all over Europe, which has been a gift in itself! I am very grateful for all the knowledge Stephanie has passed on to us so generously! And I also want to emphasize the very skillful and pedagogic way of teaching that she demonstrated when we had been through the more general problems with the joints and the spine, and went into the more deeper problems in the inner organs and nervous system. The way we have been working – by observing what happened in our selves – is to me the best method, that makes you understand and remember the passed on information, and to transform it into knowledge.

 

Yogaterapi med Stephanie Quirk KBH maj 2014

 

 

 

 

 

Stephanie Quirk in Copenhagen May 2014

 

 

 

Yogaterapi med Stephanie Quirk KBH oktober 2013

 Stephanie Quirk in Copenhagen October 2013

Yogaterapi med Stephanie Quirk KBH april 2013

April 2013 deltog jeg atter fire dage i det spændende treårige forløb terapi og Iyengar © Yoga med Stephanie Quirk hos Jette og Claus i København. På første del har vi været gennem de mere almindelige muskulære og ledmæssige problemer i arme og ben samt i rygsøjlen.

Her i anden del bevægede os et lag dybere - ind i overkroppen, for at lære hvordan vi støtter og hjælper elever, der har hjerteproblemer og problemre med lungerne; astma, nyrer og bugspytkirtel; diabetes samt med skjoldbruskkirtlen; for lavt stofskifte og for højt stofskifte.

Hvad stiller vi op som lærere, hvis en af eleverne på holdet kommer og siger, at vedkommende har astma, for højt blodtryk, hjerteflimmer, diabetes eller problemer med for højt stofskifte eller for lavt stofskifte? Hvilken grundlæggende viden skal vi have, hvilke tegn skal vi se efter, hvor kan vi være til hjælp og ikke mindst; hvor skal vi ikke blande os.

Det er meget mere subtile tegn vi skal kende og handle ud fra. Det er meget finere justeringer af kroppen der skal til, så det kræver virkelig lytten til eleven, indlevelsesevne og stor erfaring på egen krop for at skabe den rette åbning hos eleven. Det var vigtig viden, der blev givet videre i en åben og afslappet atmosfære. Denne gang fik vi erfarene lærere med introductory certifikat lov til at være med hele vejen igennem.

Stephanie Quirk in Copenhagen April 2013

These four intense days of Iyengar © Yoga were dedicated to the physiological part of the human organism and it's organs in the upper thorax region; lungs and heart, pancreas, kidneys and thyroid gland.

Our background, the way we were brought up, our psychical scars, our beliefs and thoughts are all carried along in the body as an "imprint". We have to look at the whole body to find the cause of the problem. We have to be able to see where the student is strong and see what she hides; weaknesses and undeveloped areas.

In the West we are fascinated about yoga for many reasons - one of them because of the mysterious knowledge hidden in the system. But the secret is hidden in you. No other person can tell you the secret. You have to find it through self-exploration through your own practice - know yourself through your body.

We learned on our bodies how to tone the pancreas - to make it work even on people with diabetes I. We explored and found out how to take care of a thyroid that's too active or too passive. We learned how to expand the lungs, refresh the kidneys and adrenal glands, and to support and uplift the heart.

We worked on stilling the organs of perception to still the nervous system before doing PRANAYAMA lying down and seated.

As the previous times Stephanie was encouraging us to come with our own suggestions and try them out - not to take it personal when corrected, but as something to learn from.

 

Yogaterapi med Stephanie Quirk  KBH oktober 2012

Jeg har igen været i København hos Jette og Claus for at deltage i et 4-dages seminar i Iyengar © Yoga terapi med Stephanie Quirk. Denne og sidste gang omhandlede kroppens struktur med blik på, hvordan vi holder os oprejst via skelettet og musklerne. Målet er at lære at iagttage elevernes kroppe og finde frem til en skeletær eller muskulær årsag på et problem samt at lære hvordan disse elever håndteres i en alm. yogaklasse eller i en enetime.

 *LAura Antelmi i TrikonasanaFokus var denne gang forstyrrelser i bækken og ryg, hvor vi kom ind på generelle rygsmerter og mere specifikke problemer med nakken, korsbenet, overdrevent svaj eller kyfose og skoliose.  Undervejs repeterede vi noget af de vi sidste gang gennemgik om skulderproblemer, men ellers gik vi i dybden med problemer i rygsøjlen bl.a. diskusprolaps.

Laura Antelmi fra Boulder underviste os i rygsøjlens anatomi med hands on - noget hun er kendt for; hvor vi i grupper blev sat til at modellere ryghvirvler, sætte dem sammen til en rygsøjle og påsætte de inderste rygmuskler. Vi modelerede også et korsben med tilhørende nerver. Med Lauras ord; hvad hånden har gjort glemmer hjernen ikke. Hun fik også psoasmusklerne og de ydre rygmuskler sat på plads i vores erindring.

Også denne gang blev vi Introductory-lærere ind imellem brugt som guineapigs eller blev henvist til scenen, hvorfra vi havde er rigtig godt overblik og i ro og mag kunne tage noter. Vi var igen en gruppe på omkring 50 Iyengar © Yogalærere - mest fra Skandinavien - med få undtagelser de samme som i foråret. Jeg vil glæde mig til de sidste to seminarer, som jeg må deltage i til næste forår og efterår!

 

Yogaterapi med Stephanie Quirk KBH april 2012

Iyengar © Yoga er velkendt for sine terapeutiske kvaliteter, så da muligheden bød sig, meldte jeg mig til et 4-dages kursus i yogaterapi med New Zealandske Stephanie Quirk.

Savasana kneeproblem

Det blev til et gensyn med mange forskellige stillinger, som tidligere er præsenteret på weekendkurser med udenlandske lærere gennem årene. Især kunne jeg genkende meget fra kurser med Faeq Biria, Clé Souren og Ramanand Patel. Forskellen var blot, at her var teknikkerne samlet og systematiseret, så dette første seminar ud af 6 der forløber over tre år, omhandlede problematikker med arme og ben samt mange muligheder for at arbejde med dem terapeutisk.

Jeg var ret heldig, for da kurset først blev slået op, var jeg ikke kvalificeret til deltagelse, men da der blev lukket op for at Introductory II-lærere kunne deltage, sprang jeg til, eftersom emnet altid har interesseret mig meget. At deltage på kurset betød dog ikke at vi kunne være med til det hele – langt fra. Ofte var vi henvist til roller som observatører eller ”guinea pigs”. Det virkede noget underligt, og som Stephanie på et tidspunkt sagde; Introductory II-lærere er de, som har det vanskeligste arbejde, da de også skal arbejde med elever, som endnu ikke er specielt kropsbevidste, men det var et dekret, som hun var nødsaget til at følge udsted af Mr. Iyengar. Så det var bare om at slå ørerne ud og kigge godt efter, når Junior-lærerne udførte de forskellige stillinger.

Vi kom godt omkring problemer med artritis i forskellige led, frossen skulder, overstrakte albuer og overstrakte knæ, problemer med menisken, hofteproblemer af forskellige slags og kunne få svar på spørgsmål ang. vores elevers skavanker. Alt i alt et spændende kursus ! Jeg glæder mig meget til næste seminar, der omhandler problematikker i rygsøjlen.

k

Karsten Jühne - Webdesign & Foto