Indre Styrke: Lya Saaek

Iyengar Yoga og yogafilosofi

Den klare overflade af en sø, afspejler den omkringliggende skønhed.

Når sindet er i ro, afspejles Selvets skønhed. 

B.K.S. Iyengar

 

 

 

At beskrive duften af en rose er lige så umuligt, som at forsøge at sætte ord på yoga.

Iyengar® Yoga skal leves og erfares, ligesom rosen skal sanses og nydes.

 

 

 

 

 

 

 

Yoga er en flere tusind år gammel filosofi og spirituel vej betrådt af millioner af mennesker gennem tiden i deres søgen efter sig harmoni mellem sig selv og cosmos.

Indlemmet i filosofien, som også kaldes den otte-leddede vej; ashtanga yoga, er et fysisk øvelsessystem; hatha yoga, hvis formål er at rense og kontrollere krop og sind og holde disse uadskillelige dele sunde gennem udførelse af forskellige stillinger/asanas og åndedrætsøvelser for at vække en bevidsthedstilstand af ren væren.

Iyengar® Yoga udmærker sig ved at inddrage alle 8 led, således at f.eks meditation opstår i udførelsen af de forskellige stillinger: Med øvelsen opnås at være fuldt koncentreret og tilstede - nærværende - i enhver stilling. I et større perspektiv er målet naturligvis, at denne vågne tilstand breder sig fra yogamåtten til alle hverdagens gøremål: At du kan gøre det du alligevel gør, fuldt bevidst og med hjerte.

Iyengar® Yoga adskiller sig fra andre yogaformer ved at lægge stor vægt på kroppens anatomi, sådan at leddene ikke overbelastes, men knoglerne bærer kroppens vægt. Der indgår mange stående stillinger, for at opbygge styrke og jordforbindelse og der lægges meget stor vægt på udførlige og præcise instruktioner, for at vække kroppens intelligens, skabe en stabil stilling og holde sindet vågent og i ro.

Iyengar® Yoga er kendt for brug af hjælpemidler af forskellig art; bælter, klodser, tæpper, pøller, stole mv. inddrages også i forskelligt omfang for at kunne holde en stilling i længere tid uden anstrengelse og dermed opnå en dybere åbning af kroppen eller imødekomme alle elevers individuelle behov.

Iyengar® Yoga bygger på en dyb erfaringsbaseret viden om, hvilken rækkefølge stillingerne skal udføres i, med henblik på opnåelse af specifikke fysiologiske og psykologiske virkninger - en viden, som også kan bruges til terapi.

Iyengar® Yoga er en kraftfuld yogaform, der styrker muskler, knogler og led, udstrækker krop og sind, renser og stimulerer vitale organer, bevidstgør sindet og åndedrættet, afspænder nervesystemet og vækker kroppens intelligens. Et perfekt supplement til målrettet sport, alle former for selvudvikling eller meditation.

Iyengar® Yoga - verdens mest udbredte yogasystem grundlagt af BKS Iyengar - finder du også i Århus.

Se også www.facebook.com/IyengarYogaiAarhus

 

 

Verily, there is no merit higher
than Yoga, no good higher than Yoga,
no subtlety higher than Yoga; there is
nothing that is higher than Yoga

Yogashikha-Upanisad 1,67

 Virabhadrasana I

Patanjalis otte-leddede vej består af yama og niyama; etiske retningsliner, asana; yogastillinger, pranayama; åndedrætsøvelser, pratyahara; sansernes tilbagetrækning, dharana; koncentration, dhyana; meditation, samadhi; ekstase.

Patanjali, som levede mellem 500 og 200 år før vor tidsregning, regnes som den, der systematisk har nedskrevet en del af - den på den tid mundtlige - yogafilosofi.
I Yoga Sutra, som er 196 korte vers til at lære udenad, forklarer han, hvordan vi overkommer kroppens træghed og sindets vildveje.
Han beskriver, at vi menneskers sande natur består af ti kvaliteter af godhed. Når vi er centrerede i vores sande natur, vil disse ti kvaliteter stråle fra os. Dette er meget smukt beskrevet af Donna Farhi i hendes bog Bringing Yoga to Life:

De fem første ydre kvaliteter hedder yama; ahimsa, satya, asteya, bramacharya og aparigraha.

Når vi føler os forbundne med andre, er vi naturligt medfølende – ahimsa og ”ikke-voldelig” er ikke noget vi må stræbe efter at blive, men noget vi er.
Sandhed – satya, bygger på den forståelse, at ærlig kommunikation og handling danner grundlaget for ethvert sundt forhold til sig selv og andre.
Når vi føler os tillidsfulde overfor livets mangfoldighed, er vi naturligt gavmilde og i stand til at praktisere ”ikke-stjælen” – asteya.
Ansvarlig seksuel omgang med andre - bramacharya, fører til større intimitet med sin partner og med livet selv.
At give slip på alle vore tillærte billeder og roller ”ikke-griben efter” - aparigraha, er en sikker vej til et åbent naturligt sind.

De fem indre kvaliteter kaldes niyama; saucha, santosha, tapas, svadhyaya og ishvarapranadhana.

Når vi er ærlige overfor vores mest udviklede menneskelige aspekt, så lever vi i ”renhed” – saucha, hvilket er den sikre vej til større klarhed og glæde. Når vi på den måde renser os selv, kan vi lettere praktisere tilfredshed – santosha. At praktisere kræver vedholdenhed, entusiasme og ildhu - tapas. Alt, hvad vi behøver, er indeholdt i nuet, også selv om dette øjeblik er svært, fordi hvis vi forbliver centrerede, er vor kerne essentielt uforandret. At vende vor opmærksomhed mod selvrefleksion – svadhyaya, vil igen og igen pege på, at det liv vi søger, er lige for næsen af os. Når vi fejrer, at vi er i live og overgiver os til livet, som det udfolder sig, udtrykker vi ishvarapranadhana.

Det som ofte hindrer os i at erkende vores sande natur og inderste godhed, er forårsaget af momentvis uformåen til at opfatte det lydløse og allestedsnærværende liv, som lever sig selv gennem os.

Yoga er at stilne sindet. Yogas citta vrtti nirodhad.

k

Karsten Jühne - Webdesign & Foto